Veiviser til HMS-regelverket

Tilrettelegging av arbeidet

Som arbeidsgiver må du sørge for at du legger opp arbeidet slik at de ansatte i størst mulig grad unngår ensformig og belastende arbeid som kan føre til skader og sykdom.
Som arbeidsgiver må du legge til rette for at arbeidstakerne unngår tunge løft og ensidig belastning som følge av stadig gjentakelse av de samme bevegelsene.

I tillegg til at arbeidsforholdene må legges til rette på en slik måte at arbeidet kan utføres på en fornuftig og helsemessig god måte, må maskiner, arbeidsbord, stoler og andre hjelpemidler tilpasses arbeidstakerne og ikke omvendt.
 
Det er også viktig at arbeidet blir tilrettelagt slik at det blir mulig å variere arbeidsstillingen.
 
 

 

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet