Veiviser til HMS-regelverket

Tildekking av avløpsanlegg

Innendørs bassenger med lufttilførsel og andre prosesser som kan avgi forurensninger i arbeidsatmosfæren skal, dersom det er praktisk mulig, tildekkes eller bygges inn. I tillegg må det kombineres med punktavsug.
Dersom tildekkingen åpnes for å utføre arbeid i bassenget, skal lufttilførselen stoppes. Om nødvendig skal det settes opp midlertidig rekkeverk.
Over basseng kan det være høye konsentrasjoner av kloakkgasser og mikroorganismer i lufta. Eksempel er luftebasseng, luftet sandfang, aktivt slambasseng, flotasjonsbasseng, fortykkere, slamlagre og slamvannsbassenger.
 
Andre prosessdeler kan også avgi kloakkgasser, mikroorganismer, støv, søl og sprut.
Eksempel er innløpsrist og innløpskanal, sil, sandavvanner, sentrifuge, silbåndspresse, slamutlasting og septikmottak.
 
Ved valg av materiale for tildekking, er det nødvendig å ta hensyn til det korrosive miljø i noen type bassenger, både i og over væskefasen. Ved valg av lette konstruksjoner, kan avgrensing med rekkverk være nødvendig.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet