Veiviser til HMS-regelverket

Temperatur i arbeidslokalet

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur. Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold.

Anbefalt temperatur i arbeidslokalene avhenger av arbeidstakernes aktivitetsnivå. Arbeidsmiljøloven eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser.

Det anbefales at temperaturen holdes under 22 °C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov.

Temperatur under 19 °C eller over 26 °C skal unngås.

Aktuelle tiltak ved varmebelastning kan være:

 • solavskjerming - utvendig avskjerming gir best virkning
 • ventilasjon som virker
 • flytting av varmeavgivende utstyr
 • isolering av varme flater 
 • kjøleanlegg

Tilsvarende må du som arbeidsgiver iverksette tiltak dersom arbeidstakerne er utsatt for kuldeproblemer og trekk for eksempel fra åpne dører og porter.

Aktuelle tiltak ved kuldeproblemer kan være:
 • Tetting av vinduer og dører
 • Sluser mot trekk
 • Ekstra varmekilder, eventuelt bedret isolasjon
 • Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk
 • Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg
 • Endre driftsmåten for varmeanlegget (øke nattetemperaturen)
 • Lufte radiatorer og justere termostater

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet