Veiviser til HMS-regelverket

Stress på arbeidsplassen

Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen.

Arbeidsrelatert stress forårsakes ikke av enkeltpersoner, men skyldes snarere problemer på organisasjonsnivå som for eksempel dårlig utformede arbeidsoppgaver og dårlig organisering, tilrettelegging og ledelse.

Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle. De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

For å diskutere viktige forhold for den enkeltes arbeidssituasjon, bør virksomheten ha arenaer hvor uønskede situasjoner kan drøftes.

Eksempler på slike arenaer kan være:

  • personalmøter
  • avdelingsmøter
  • medarbeidersamtaler

Finn mer informasjon om stress og hvordan det kan forebygges på Arbeidstilsynets faktaside (se lenken nederst på siden)

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet