Veiviser til HMS-regelverket

Stiger - arbeidsredskap

Stiger skal brukes som atkomst, men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden.

Dette gjelder kun dersom det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og fordi bruken av stigen er kortvarig eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver. Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet