Veiviser til HMS-regelverket

Start og stopp av arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr skal bare kunne startes ved en tilsiktet bruk av en betjeningsinnretning som er beregnet for det.  Arbeidsutstyr skal være utstyrt med en betjeningsinnretning som gjør det mulig å foreta en fullstendig og sikker stans.
Kravet til startfunksjonen gjelder også:
  • når maskinen skal startes på ny etter stans
  • ved vesentlige endringer i driftsforholdene, for eksempel fart eller trykk.
På hver betjeningsplass skal det være en betjeningsinnretning til å stanse maskinen eller deler av den. Energitilførselen skal brytes. Stoppfunksjonen skal overstyre startfunksjonen. 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet