Veiviser til HMS-regelverket

Sprøytelakkering - verneutstyr

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakerne får tilgang til passende verneutstyr.
 

Ved sprøytelakkering og -maling skal arbeidstaker ha åndedrettsvern med frisklufttilførsel når risikovurderingen viser at det er nødvendig. Ved sprøyting med maling og lakk som inneholder isocyanater, skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet