Veiviser til HMS-regelverket

Smittevern for arbeidstakere - hygiene og rengjøring

Som arbeidsgiver må du sørge for egnede hygiene- og rengjøringstiltak for å redusere smittefare og annen fare for påvirkning av biologiske faktorer som kan medføre helseskade.
Renhold
Hvilke rengjøringstiltak som kreves, avhenger av smittefaren på arbeidsplassen.
Det vil som minimum være nødvendig med daglig renhold for å holde mengden av mikroorganismer så liten som mulig. Det kan også være nødvendig å fjerne mikroorganismene ved desinfeksjon. Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet.
 
Arbeidslokaler
Arbeidslokaler der det kan være smittefare, skal være lette å rengjøre. Det må ikke være vanskelig tilgjengelige områder. Materialene som velges må eventuelt tåle de desinfeksjonsmidlene som brukes.
 
Matservering
Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidstakerne ikke spiser og drikker i arbeidsområder hvor det kan være smittefare.
 
Desinfisering
Arbeidsgiver må også sørge for at egnede desinfeksjons-, vaske- og toalettmuligheter stilles til rådighet for arbeidstakere som utsettes for smittefare.
 
Håndvask
Håndvask er spesielt viktig. Arbeidsgiver må derfor legge forholdene til rette for at håndvasken blir enklest mulig å gjennomføre, og at arbeidstakerne følger rutinene. Håndvasker må være tilgjengelig på hensiktsmessige steder i arbeidslokalet, og kranene må være berøringsfrie eller kunne opereres med albuen eller foten. Det samme gjelder såpe- og hudkrembeholdere.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet