Veiviser til HMS-regelverket

Sliping av metalloverflater - ventilasjon og verneutstyr

Som arbeidsgiver skal du sørge for god ventilasjon og egnet personlig verneutstyr. Ved sliping av overflatebehandlet metall kan det dannes helsefarlig støv eller helsefarlige gasser. Det er derfor viktig med god utlufting og egnet personlig verneutstyr.
Sliping blir blant annet utført for å bearbeide metalloverflater før påføring av lakk, maling og krom. Slipeprosessen medfører støvutvikling. Det kan også utvikles gasser under sliping. Arbeidstaker må derfor benytte egnet personlig verneutstyr. I tillegg må lokalet ha god ventilasjon og prosesstilpasset avsug.
 
Brannfare
Ved grovsliping kan det dannes gnister som kan antenne brennbare stoffer. Brennbare stoffer må være fjernet eller tildekket slik at de ikke antennes av gnister.  Vernebriller og hørselsvern må benyttes.
 
Skadelige vibrasjoner
Ved bruk av slipemaskiner vil arbeidstaker kunne bli utsatt for skadelige vibrasjoner. Maskiner med lavt vibrasjonsnivå må benyttes. Slipeskivene må være avbalansert.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet