Veiviser til HMS-regelverket

Skilting på arbeidsplassen

På arbeidsplasser der trafikk kan medføre en fare for sikkerheten skal det settes opp nødvendige skilt.
Sikkerhetsskiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. I forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning finnes det regler for hvordan det skal skiltes.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet