Veiviser til HMS-regelverket

Sikring ved gravearbeid

Grøfter og sjakter som graves dypere enn 2,0 meter skal planlegges. Som arbeidsgiver skal du sørge for forsvarlig helling på grøfteveggene eller annen forsvarlig avstivning.
Før gravearbeid starter, skal det være utarbeidet en plan for gravearbeidene.
 
  • Dersom grøften ikke avstives, tegnes et lengdeprofil av hele grøften som viser type jordart ned til minst 1,0 meter under grøft eller sjaktbunn
  • Dersom noe skal avstives, så skal dette vise på tverrprofiler.
  • Du må ha en plan for plassering av gravemassene og en instruks for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.
 
De samme krav gjelder for andre skråninger det skal arbeides inntil, som for eksempel ved oppføring av kjellervegger.
 
Oppdragsgiver må planlegge
Det er oppdragsgiveren som skal utarbeide planen. For mindre oppdragsgivere som for eksempel husbyggere, som ikke har utarbeidet plan, må graveentreprenøren lage planen. Det kan gjøres med enkle skisser. Ta vare på disse og vis dem til andre som skal arbeide i grøften. Husk at da har graveentreprenøren ansvaret for planleggingen og prosjekteringen av grøften.
 
Dype grøfter og avstivning
For grøfter dypere enn 3,0 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person. Følg bruksanvisningen ved bruk av prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft. De skal klart vise til hvilken dybde og hvilke jordarter de er beregnet for.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet