Veiviser til HMS-regelverket

Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr

For en del arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring, og for en del farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk.
Dokumentert sikkerhetsopplæring
For at personer i din virksomhet skal kunne arbeide med noen typer arbeidsutstyr, kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring. Det vil si at operatøren må kunne dokumentere at han eller hun har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at han eller hun har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret.
Arbeidsgiver må foreta en risikovurdering og avgjøre om bruk av arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet. Hvis det gjør det, skal arbeidstakerne ha dokumentert sikkerhetsopplæring.
Eksempler på arbeidsutstyr der operatøren må ha dokumentert sikkerhetsopplæring:
 • arbeidsutstyr for hengende last
 • personløftere
 • hengestillas
 • vinsjer og vinsjutstyr
 • bærbare kjedesager
 • borerigger
 • spikerpistoler og boltpistoler
 • store vinkelslipere
 • høytrykkspylere
 • mobilt betongpumpeutstyr
 • peleutstyr

 

Sertifisert sikkerhetsopplæring
Personer i din virksomhet som skal operere en eller flere av maskinene som er oppført under, må ha sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av utstyret.
 • bro- og traverskraner
 • tårnkraner
 • mobilkraner
 • portalkraner
 • større lastebilkraner
 • løfte- og stablevogner for gods
 • masseforflytningsmaskiner 

Opplæringen skal være gitt av en virksomhet som er sertifisert for dette av et sertifiseringsorgan.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet