Veiviser til HMS-regelverket

Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks

Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks.

Kartlegg farer

Kravet retter seg mot bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn det som er vanlig. Som arbeidsgiver må du foreta en kartlegging av alle farer som kan oppstå i forbindelse med oppstilling, plassering og bruken av arbeidsutstyret på arbeidsplassen.
 

Velg egnet arbeidsutstyr

Valget av egnet arbeidsutstyr må bygge på en samlet vurdering av arbeidsplassen, hvilke arbeidsoperasjoner de ansatte skal utføre og hva de skal bruke utstyret  til. Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr.
 
Bare arbeidstakere som har fått skriftlig arbeidsinstruks, kan bruke arbeidsutstyret.
 

Fjern og reduser farer

Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at farene forbundet med arbeidsutstyret er fjernet eller redusert, så langt det er mulig. Noen eksempler på tiltak for å fjerne eller reduserer farer:
 
  • verneinnretninger og utstyr
  • instruks
  • opplæring av arbeidstakeren når det gjelder å håndtere eventuelle farer
  • vurdere andre forholdsregler

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet