Veiviser til HMS-regelverket

Sikker adkomst inn og ut av silo

Eier/driver er ansvarlig for fullt forsvarlig adkomst og at det tas nødvendige forholdsregler for å hindre at noen skades ved fall.
Hvor tilnærmet vertikal stige brukes for adkomst ned i silo, skal denne være utstyrt med ryggbøyle. Ryggbøyle kreves når stigen er lenger enn 3,5 meter og skal sikre mot fall fra og med 2,5 meter over bunn-nivå. 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet