Veiviser til HMS-regelverket

Sertifisert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr

Om din virksomhet bruker visse typer arbeidsutstyr, er det krav om sertifisert sikkerhetsopplæring ved bruk.
Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Videre at disse kunnskapene er sertifisert.
 
Sertifisert sikkerhetsopplæring skal gis for følgende utstyr:
  • bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse
  • tårnkraner
  • mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm
  • portalkraner
  • kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
  • løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen
  • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).  
Opplæring skal gis av virksomheter som er sertifisert til slik opplæring.

 Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet