Veiviser til HMS-regelverket

Særlig farlig arbeidsutstyr

Dersom bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse, må du som arbeidsgiver lage en skriftlig instruks som sier hvordan arbeidet skal utføres. Arbeidsgiveren skal sørge for at bruken av utstyret begrenses til de personer som har fått i oppgave å bruke det og som har gjennomgått nødvendig opplæring.
Bestemmelsen handler om tiltak ved bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn normalt, eller er uvanlig.
 
Som arbeidsgiver må du forsikre deg om at farene er fjernet eller redusert så langt det er mulig.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet