Veiviser til HMS-regelverket

Samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal du samarbeide med arbeidstakerne om planlegging og tilrettelegging av arbeidsoppgavene for på best mulig måte å unngå at noen blir syke eller skadet på grunn av uheldige arbeidsstillinger.

Den enkelte arbeidstaker som gjennom sitt daglige arbeid opparbeider seg erfaring og kjennskap til eventuelle problemer, kan ofte være med å peke på og foreslå endringer som skal til for å bedre forholdene.  Derfor er det viktig at arbeidsgiveren og arbeidstakerne samarbeider når det gjelder forebygging av muskel- og skjelettlidelser.  
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet