Veiviser til HMS-regelverket

Rutine for oppfølging av sykmeldte

Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte.
Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær. For å sikre dette arbeidet, vil det være nødvendig å ha prosedyrer og rutiner som dokumenteres skriftlig.
 
En prosedyre for oppfølging av sykmeldte har til hensikt å:
  • sikre alle en lik behandling
  • sikre forutsigbarhet for hvordan oppfølgingen av sykmeldte skal være
  • forplikte involverte parter
  • være et ledelsesverktøy for å gjøre en jobb som kan oppleves som vanskelig
  • sikre at arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser
Hvordan skal du følge opp de ansatte?
Alle ansatte må få tilstrekkelig informasjon om hvordan de ansatte vil bli fulgt opp ved eventuelt sykefravær. Hensikten med denne informasjonen er å:
  • sikre forutsigbarhet for hvordan oppfølging av sykefravær skal være
  • klargjøre roller, ansvar og forpliktelser
  • forplikte involverte parter

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet