Veiviser til HMS-regelverket

Rømnings- og redningsutstyr på arbeidsplassen

Arbeidsgiveren skal sørge for at det finnes hensiktsmessig rømnings- og redningsutstyr og at dette vedlikeholdes.
Arbeidstakerne skal ha opplæring i de tiltak som er hensiktsmessige å treffe i nødsituasjoner.
Redningsutstyr som er klart til bruk skal finnes på hensiktsmessige, lett tilgjengelige steder, og skal være merket. Utstyret skal vedlikeholdes og til enhver tid være klart til bruk.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet