Veiviser til HMS-regelverket

Risikovurdering ved bruk av tau

Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden, skal du som arbeidsgiver sørge for at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte. Det skal også fremgå av risikovurderingen at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet arbeidsutstyr som er sikrere.

 

Bruk av tau må ikke forveksles med bruk av personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr. Med hensiktsmessig menes at det ikke vil være rimelig å forlange annet utstyr ut fra hva som er praktisk og fornuftig. Det kan være tilfellet dersom det er ekstra høyt opp til arbeidsplassen og personløfter ikke rekker opp og det vil være ufornuftig å sette opp stillas.

Tausystemet brukes til atkomst til en arbeidsplass, nedstigning og for utførelse av arbeid. Atkomst kan enten være nedfiring eller klatring oppover. Tausystemet skal bestå av minst to tau med to atskilte fester. Det ene tauet , det vil si arbeidstauet, brukes for å komme til arbeidsplassen og til støtte under utførelse av arbeid. Det er alltid stramt. Det andre tauet, sikkerhetstauet, er alltid slakt og følger arbeidstakerens bevegelser.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet