Veiviser til HMS-regelverket

Reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr i landbruket

Som eier eller driver har du ansvar for at reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte personer som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid. Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen, slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk.
Reparasjoner, ombygninger og modifikasjoner skal utføres av personer som har dette som en del av sine arbeidsoppgaver. De skal ha skriftlig arbeidsinstruks, relevant instruksjon og øvelse i arbeidene som skal utføres.
  
All opplæring i bruk av arbeidsutstyr skal også omfatte opplæring i nødvendig vedlikehold. Hvis vedlikehold medfører særlig fare, skal du som eier eller driver sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsinstruks samt å treffe nødvendige tiltak. Slike tiltak kan som for eksempel være verneinnretninger mot gjenværende farer.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet