Veiviser til HMS-regelverket

Rengjøring av tanker

Rengjøring av tanker som har inneholdt helsefarlig stoff skal ikke settes igang før det er utstedt arbeidssertifikat.
Rengjøring som spyling eller utlufting av tank som har inneholdt brannfarlig vare og som kan utføres uten at noen går inn i tank eller rom, kan settes igang uten at arbeidssertifikat foreligger.
 
Husk 
Ved rengjøring må du påse at tank, rom, rørledningssystem med ventiler, slambokser, coiler, pumper, filtre og eventuelt varmespiraler tømmes så omhyggelig som mulig og spyles med vann eller rengjøres på annen effektiv måte. Da blir rester av brannfarlige varer, slam og rustkaker (jernsulfid) i størst mulig omfang fjernet. Deretter skal tankene gjennomluftes, såkalt mekanisk ventilasjon.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet