Veiviser til HMS-regelverket

Rengjøring av produksjonsutstyr - vern av arbeidstaker

Ved rengjøring av produksjonsutstyr, inkludert innvendig opphold i tanker og siloer, skal du som arbeidsgiver risikovurdere de arbeidsoperasjoner arbeidstaker skal utføre.
Arbeidsgiver har et ansvar for å risikovurdere arbeidsoperasjoner knyttet til dette arbeidet. For eksempel når det gjelder innvendig rengjøring av tanker er det viktig å iverksette sikkerhetstiltak for å kontrollere om det er tilstrekkelig tilgang til oksygen og å vurdere om det er nødvendig å bruke sikkerhetsutstyr som sele, åndedrettsvern med frisklufttilførsel osv.

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet