Veiviser til HMS-regelverket

Rekkverk

Eier eller driver skal sørge for at arbeidet kan foregå på en fullt forsvarlig måte.
Rekkverk skal bestå av håndlist og knelist. Håndlist skal ha overkant 1 meter og knelist 50 cm over gulv.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet