Veiviser til HMS-regelverket

Redningsorganisasjon - vern av arbeidstakere ved bergarbeid

Som arbeidsgiver skal du sørge for at det opprettes en egnet redningsorganisasjon og at det utarbeides planer for redningstjenesten.
Redningsorganisasjonen skal raskt og effektivt kunne sette inn hensiktsmessige tiltak ved en alvorlig ulykke. For at organisasjonen skal kunne utføre sitt arbeid, må den ha tilstrekkelig antall øvede redningsarbeidere og ha regelmessige redningsøvelser.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet