Veiviser til HMS-regelverket

Prosessavsug ved bruk av kjemikalier

Hvis det oppstår forurensninger i inneluften fra bruk av kjemikalier, må dere fjerne forurensningene ved kilden. Arbeidsgiveren må i så fall sørge for prosesstilpasset avsug, for eksempel punktavsug. Prosesstilpasset avsug kan også være nødvendig for å redusere smittefare eller for å fjerne overskuddsvarme fra varmekilder.
Problemer med luftforurensning og temperatur må så langt som mulig fjernes ved kilden. Dere bør benytte mest mulig lukkede prosesser kombinert med prosessavsug.
 

Prosessavsug eller punktavsug skal være:

 
  • effektive og tilpasset oppgaven
  • brukervennlige
  • vedlikeholdsvennlige
  • utstyrt med varsling ved svikt
Arbeidstakerne skal få opplæring i rett bruk av avsuget.
 

Andre ventilasjonsløsninger mulige

Andre prosesstilpassete ventilasjonsløsninger kan godtas som et alternativ til prosessavsug. Slike løsninger må i tilfelle skreddersys til virksomhetens organisering av arbeidet.
 
Luftens bevegelse i lokalet må være slik at den rene luften strømmer inn i lokalet og tar med seg eventuelle forurensninger bort fra pustesonen til arbeidstakerne. Hvis slike løsninger skal vurderes som tilfredsstillende, må arbeidsgiveren kunne dokumentere at den valgte løsningen med prosesstilpasset ventilasjon fungerer minst like godt som prosessavsug.
 

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet