Veiviser til HMS-regelverket

Plassering og oppstilling av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver skal du sørge for at fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr er slik at innretningen er stabil og ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner.
Alle farene som kan oppstå i forbindelse med oppstilling og plassering, må kartlegges fullstendig. Hensikten er å sikre at arbeidsutstyr kan brukes uten fare for skade på liv og helse. Arbeidssituasjonen skal være fullt forsvarlig for arbeidstakerne.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet