Veiviser til HMS-regelverket

Planlegging og riggplan av byggeplassen

Før arbeidet starter skal arbeidsoppgavene og arbeidsplassen planlegges. Byggeplassen må kartlegges for å identifisere farlige forhold på arbeidsplassen som vil ha betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til arbeidstakerne.
Forhold av betydning for utførelsen av arbeidet og sikkerheten til dem som skal utføre arbeidene, tegnes inn på riggplanen for byggeplassen. På riggplanen angis blant annet:
 
  • områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr
  • områder for lagerbrakker
  • verksted
  • sted for brakkeriggen
  • oversikt over ferdselsveier, transportveier, område for lasting og lossing mv.
 
Veier
Ferdselsveier og transportveier bør holdes atskilt og angis på riggplanen. Dersom det ikke er mulig å holde ferdselsveier og transportveier atskilt, planlegges og iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak før arbeidene starter. Tiltak kan være:
 
  • avsperring med gjerder
  • bygging av overbygninger

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet