Veiviser til HMS-regelverket

Planlegging og overvåking ved bruk av tau

Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidet planlegges og overvåkes nøye. I en nødsituasjon skal arbeidstakeren kunne få øyeblikkelig hjelp.
Ved arbeid i tau skal det være minst to personer tilstede på arbeidsplassen. Den ene kan være nede på bakken, men må kunne ha kontakt med den som arbeider i tausystemet slik at vedkommende kan starte redning umiddelbart ved behov. Nødvendig redningsutstyr skal være tilgjengelig.
 
Alle som kan komme opp i situasjoner hvor det kreves at de skal redde andre skal være opplært til dette med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet