Veiviser til HMS-regelverket

Personlig verneutstyr ved smittefare

Ved smittefare skal du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.
Det er ofte ikke mulig å oppnå tilstrekkelig beskyttelse mot biologiske faktorer ved metoder som omfatter alle arbeidstakerne. Da er det nødvendig å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr i tillegg.
 
Arbeidstøy
Hensiktsmessig arbeidstøy skal benyttes for å beskytte hud og evt. privattøy.
Både forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr.
 
Hansker skal benyttes ved alt arbeid som innebærer smittefare ved direkte hudkontakt. Det er viktig at det velges riktig type hanske, også ut fra eventuelle kjemikalier og fysiske påvirkninger som arbeidstakeren utsettes for i tillegg. Det er også viktig å velge hansker som er minst mulig allergifremkallende. Latekshansker gir generelt god beskyttelse mot smitte, men kan medføre allergi.
 
Det kan også være aktuelt å bruke åndedrettsvern for å beskytte mot luftbåren smitte. I de fleste situasjoner vil en filtrerende halvmaske med P3-filter gi god beskyttelse. Kirurgisk munnbind gir ikke tilstrekkelig beskyttelse.
 
Oppbevaring, renhold og opplæring
Riktig oppbevaring, renhold og vedlikehold er avgjørende for beskyttelse ved bruk av personlig verneutstyr. Arbeidstakerne skal ha opplæring om dette. Arbeidstakerne skal også ha opplæring om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot og når dette skal brukes.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet