Veiviser til HMS-regelverket

Personlig verneutstyr i landbruket

Som eier eller driver skal du til enhver tid  vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
Personlig verneutstyr som særlig er aktuelt er:
  • åndedrettsvern
  • vernesko
  • vernebriller
  • hørselsvern
  • overtrekksdrakt
 
Eier eller driver skal først vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske installasjoner, ved å utføre arbeidet på en annen måte, ved å ta i bruk arbeidsutstyr eller velge annet arbeidsutstyr.
 
Hvis det fremdeles medfører en helsemessig fare å utføre arbeid etter at  tiltak er iverksatt, skal det benyttes personlig verneutstyr for å fjerne gjenværende fare.
 

Personlig verneutstyr løser ikke arbeidsmiljøproblemer

Personlig verneutstyr er ikke noen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og må ikke oppfattes som en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Det vil imidlertid som tillegg til andre forholdsregler, og som ekstrasikring, være nødvendig i mange tilfeller.
 

Hvilke krav gjelder din virksomhet

Innkjøp av riktig personlig verneutstyr er viktig, men først må du som eier eller driver kartlegge hvilke spesielle krav som må oppfylles i din virksomhet.

Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det utarbeides rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr, og at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand.

Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker.

Eget regelverk for produsenter, importører og forhandlere

Det finnes et eget regelverk som gjelder for produsenter, importører og forhandlere av personlig verneutstyr. Se under regelverk. Du må forsikre deg om at leverandøren er kjent med det, og at verneutstyret er CE-merket. Det skal følge med bruksanvisning på norsk. Den som arbeider har plikt til å bruke påbudt verneutstyr.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet