Veiviser til HMS-regelverket

Personlig verneutstyr (PVU) for arbeidstaker

Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Arbeidsgiver skal først vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske installasjoner, ved å utføre arbeidet på en annen måte eller ved å ta i bruk arbeidsutstyr/velge annet arbeidsutstyr. 
 
Hvis det fremdeles medfører en helsemessig fare å utføre arbeid etter at  tiltak er iverksatt, skal arbeidstaker benytte personlig verneutstyr for å fjerne gjenværende fare.
 

Kan ikke erstatte vernetiltak

Personlig verneutstyr er ikke noen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og må ikke oppfattes som en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Det vil imidlertid som tillegg til andre forholdsregler og som ekstrasikring, være nødvendig i mange tilfeller.

 

Behov avgjør hvilket utstyr

Innkjøp av riktig personlig verneutstyr er viktig, men først må du som arbeidsgiver kartlegge hvilke spesielle krav det må oppfylle i din virksomhet. Deretter kan tilbud innhentes fra anerkjente og kompetente produsenter eller forhandlere.

Virksomhetens arbeidstakere har plikt til å bruke påbudt verneutstyr.  


Eget regelverk

Det finnes et eget regelverk (Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, best. nr. 523) som gjelder for produsenter, importører og forhandlere av personlig verneutstyr. Du må forsikre deg om at leverandøren er kjent med det, og at verneutstyret er CE-merket. Det skal følge med bruksanvisning på norsk. Denne skal være tilgjengelig for arbeidstakerne. Arbeidstakerne har plikt til å bruke påbudt verneutstyr.

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet