Veiviser til HMS-regelverket

Opplæring og informasjon om bruk av personlig verneutstyr

Før personlig verneutstyr tas i bruk, skal du sørge for at arbeidstakerne få grundig opplæring i bruken av utstyret og de farene utstyret skal beskytte arbeidstakerne mot.
 
Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk:
 
  • informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot
  • sørge for at arbeidstaker får opplæring og trening i bruk av det personlige verneutstyret
  • sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det aktuelle verneutstyret
  • sørge for opplæring i rutiner for oppbevaring, vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr
Opplæringen bør også omfatte mulige forholdsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet