Veiviser til HMS-regelverket

Oppfølging av arbeidstakers syn

Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve.
En person med nødvendige kvalifikasjoner, typisk en optiker, skal gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelse skal foretas:
  • før arbeidstaker begynner arbeid ved dataskjermen
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter
  • dersom arbeidstaker får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen
Arbeidsgiver skal dekke utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser samt til spesielle synskorrigerende hjelpemidler.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet