Veiviser til HMS-regelverket

Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr.
Arbeidsgiver skal også sørge for at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand.
 
Oppbevaring
Det personlige verneutstyret må tas godt vare på og oppbevares på egnet sted når det ikke er i bruk.
 
Renhold
Det personlige verneutstyret må holdes rent og i god bruks- og vernemessig stand.
 
Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer, skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne.
 
Vedlikehold
Ettersyn og vedlikehold bør normalt følge produsentens brukerinformasjon. Enkelt vedlikehold vil normalt kunne utføres av brukeren selv. Mer omfattende vedlikehold eller reparasjon bør utføres av kompetent personell.
 
Foreligger det tvil om at det personlige verneutstyret fortsatt gir tilstrekkelig sikkerhet, skal det tas ut av bruk.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet