Veiviser til HMS-regelverket

Nødstopp - arbeidsutstyr og maskiner

Du må sørge for at maskiner er utstyrt med én eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

Nødstoppen skal være lett gjenkjennelig, og ha godt synlige og lett tilgjengelige betjeningsinnretninger. Den skal stanse den farlige prosessen så raskt som mulig.

Det skal ikke være mulig å sperre nødstoppen uten at stoppfunksjonen utløses.

Nødstoppen skal bare kunne frigjøres ved en tilsiktet handling. Frigjøring av nødstoppen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen, men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet