Veiviser til HMS-regelverket

Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen

Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen. På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar, skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane.

Verksemda må velje nødhjelpsutstyr ut frå kva kjemikaliar de nyttar på arbeidsplassen, og aktivitetane i verksemda. Nødhjelpsutstyret må vere plassert lett tilgjengeleg og vere kjent for alle arbeidstakarar som kan få bruk for det.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet