Veiviser til HMS-regelverket

Felling av trær

Ved felling av trær skal du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker som utfører arbeidet har tilstrekkelig opplæring. 
Dette er ofte spesielle oppdrag hvor trær står vanskelig til i nærhet av hus eller under  høyspentledninger. Aktuelt verneutstyr er som for skogbruket ellers. I tillegg til dette kommer krav som stilles til seler og tau som benyttes.

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet