Veiviser til HMS-regelverket

Mobbing og trakassering

Arbeidsgivaren skal sørgje for at arbeidstakarar ikkje blir utsette for trakassering eller anna upassande framferd.

 

Førebygging av mobbing på arbeidsplassen står sentralt i arbeidet for eit betre arbeidsmiljø.

For å unngå at ein konflikt utviklar seg til ein fastlåst situasjon, er det viktig at du som leiar reagerer raskt,

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet