Veiviser til HMS-regelverket

Krav om liste over arbeidstakarar under 18 år

Arbeidsgivarar som sysselset personar under 18 år, skal føre liste over dei.

 

Listene skal vere tilgjengelege for Arbeidstilsynet og for verneombod.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet