Veiviser til HMS-regelverket

Kraftuttak på traktor

Kraftuttak på traktor skal vere skjerma med eit fast vern.

 

Kraftuttak, som er front-, side- eller bakmontert, på traktor skal vere skjerma med eit fast vern som saman med rørvernet for kraftoverføringsakselen til utstyret skjermar kraftuttak og kopling ved alle vinklar.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet