Veiviser til HMS-regelverket

Kraftoverføringsaksel

Det skal vere vern på kraftoverføringsakselen.

Verneinnretninga skal ha ein robust konstruksjon og ikkje forårsake nokon ekstra fare. Vernedekselet skal godkjennast av teknisk kontrollorgan jf. vedlegg IV pkt. 14 og 15 i maskinforskrifta.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet