Veiviser til HMS-regelverket

Kontroll av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk. For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet.

Arbeidsgivers plikt

I samarbeid med en kvalifisert person må du som arbeidsgiver sørge for å innføre rutiner slik at arbeidsutstyret blir kontrollert med de tidsintervaller og i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Eventuelle kontrollinstrukser i produsentens brukerinformasjon må følges og gjøres kjent for den kvalifiserte personen.
 

Kun kvalifiserte kontrollører

Som arbeidsgiver må du sørge for at den som utfører kontroll med arbeidsutstyret, er kvalifisert. Kvalifiserte personer vil vanligvis være bedriftens egne ansatte som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med det arbeidsutstyret som skal kontrolleres.
 
De kvalifiserte personene skal kunne:
 
  • bestemme typen av kontroll som må utføres
  • identifisere kritiske deler og komponenter
  • foreta feilsøking
  • avgjøre hvilke tiltak som er nødvendig for fortsatt sikker drift, rapportere mangler og skrive rapport.

Den kvalifiserte personen må få all relevant informasjon, instrukser og øvelse slik at kontrollen kan utføres på rett måte og man unngår farlige situasjoner.
 

Sakkyndig kontroll

For visse typer arbeidsutstyr er det krav om sakkyndig kontroll. Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen, skal arbeidsgiver sørge for sakkyndig kontroll før det tas i bruk første gang og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted. Du kan lese mer om sakkyndig kontroll i forskrift om administrative ordninger og forskrift om utførelse av arbeid. (Se lenker under "Regelverk" nederst på siden.)
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet