Veiviser til HMS-regelverket

Kjøreporter

Som arbeidsgiver skal du sikre at kjøreporter anordnes sikkert.
Kjøreporter må anordnes slik at de kan åpnes manuelt, og forriglet slik at klemskader mellom kjøreport og gulv kan unngås. Det skal også være dør for gående i umiddelbar nærhet av kjøreport.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet