Veiviser til HMS-regelverket

Kjemisk helsefare i frisørsalonger

Som arbeidsgiver har du plikt til å undersøke forekomsten av kjemiske stoffer i produkter som brukes, og vurdere arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.  Hvis det viser seg nødvendig, må du iverksettes tiltak for å fjerne eller redusere helsefare som forårsakes av de kjemiske stoffene.
I frisørsalonger er det særlig risiko for å bli utsatt for skadelige påvirkninger fra vann og kjemiske stoffer.
 

Vanlige skader

De vanligste skadene er irritasjon av hud og luftveier samt hud- og luftveisallergi ved bruk av kosmetikkprodukter. Kosmetika og metaller, særlig nikkel, gir hyppig kontakteksem (Se mer om nikkel under kategorien Forurensning).
 
Undersøkelser viser at mange frisører utvikler kontakteksem. Har du først fått eksem, blir du som regel aldri kvitt den igjen.
 

Hva gir eksem

Mye vått arbeid, og spesielt i kombinasjon med såpe og sjampo, gjør det lettere å få eksem. Vann og vaskemidler ødelegger hudens naturlige beskyttende fettlag, og gjør den mer mottakelig for irriterende og allergifremkallende stoffer.
 

Hva gir luftveisplager

Mange frisører får luftveisplager av permanentvæsker, fargestoffer, blekemidler og hårspray.


Flere farlige produkter

Produkter som brukes ved bleking, farging og til permanent inneholder de farligste stoffene. I permanent- og fargeprosessen utvikles ammoniakkgass som virker irriterende på luftveiene. Sammen med andre forurensninger kan det gi alvorlige luftveislidelser som astma. Bleke- og fargemidler inneholder stoffer som kan føre til astma og allergi. Hårspray og lignende danner betydelige mengder ørsmå partikler eller dråper som kan holde seg svevende i arbeidsatmosfæren hele dagen. Fordi de er så små, kan de nå helt ned i lungenes bronkier, og utgjør dermed en helsefare.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet