Veiviser til HMS-regelverket

Ioniserende stråling – tiltak for å hindre/begrense påvirkning

Som arbeidsgiver må du påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig. Det er satt grenser for høyest tillatte stråledose.
Risikovurdering og tiltak nødvendig
Med ioniserende stråling menes stråling bestående av fotoner eller partikler som direkte eller indirekte er i stand til å danne ioner. Slik stråling kan være røntgen-, alfa-, beta-, gamma- og nøytronstråling. Risiko for påvirkning må vurderes, og på bakgrunn av risikovurderingen må arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak.
 
Eksempel på tiltak arbeidsgiver kan iverksette:
  • gi ansatte opplæring i hva som kan inneholde radioaktive elementer
  • sørge for at radioaktive elementer fjernes på en forsvarlig måte slik at ansatte ikke blir utsatt for stråling. Slik fjerning må skje på steder angitt av Statens Strålevern.
  • Bruk av blykrager/blykapper for å beskyttes mot stråling.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet