Veiviser til HMS-regelverket

Innkvartering og husordensregler

Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakeren skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne. 
Innkvarteringen skal være tilstrekkelig stor til at den kan utstyres med bord, stoler med rygg, seng og annet som er nødvendig av hensyn til arbeidstakerens velferd. Normalt vil arbeidstakeren ha rett til enkeltrom å sove i.
 
Brakkerigger eller lignende vil vanligvis måtte innredes med tilstrekkelig sanitærutstyr, spiserom og hvilerom. Det må innredes slik at det også tas hensyn til at arbeidstakere av begge kjønn kan oppholde seg der.
 

Relevante lenker

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet