Veiviser til HMS-regelverket

Informasjon og opplæring ved tungt og ensformig arbeid

Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk, bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet.
Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakere som utfører tungt eller ensformig arbeid får informasjon og opplæring i:
 
  • god arbeidsteknikk
  • bruk av hjelpemidler og utstyr
  • hvordan de skal utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte
  • hva som kan medføre fare (risiko)
  • hva som kan gjøres for å unngå faren
  • mulige konsekvenser for helsen ved dette arbeidet 

Arbeidsgiver må også sørge for systematisk vedlikehold av kunnskapene.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet