Veiviser til HMS-regelverket

Hørselvern

Arbeidsgiveren har plikt til å stille hørselvern til disposisjon dersom arbeidstakerne opplever lydnivået som sjenerende. Hørselvern skal normalt bare være et midlertidig tiltak, primært skal støyen reduseres. Bruk av hørselvern er påbudt dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene, LEX,8h = 85 dB eller LpC, peak = 130

 

Still hørselvern til rådighet

Som arbeidsgiver skal du stille hørselvern til rådighet dersom støynivået overskrider LEX, 8h= 80 dB eller hvis arbeidstakeren opplever at lydnivået er sjenerende. Hørselvern må tilfredsstille krav til personlig verneutstyr. Det må være CE-merket.

Merk arbeidsområder

Hvis støynivået overskrider visse grenser, må du i tillegg sørge for merking av arbeidsområder med varselsskilt. Du må også påse at hørsesvernet gir tilstrekkelig beskyttelse, og at det blir brukt.

Hørselvern aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakerne mot støy.

Primært skal støyen reduseres, slik at hørselvern blir unødvendig.

Eksempler på støykilder og støynivåer

Lydnivå (db A)

 Lydkilde

  60

Vanlig samtale

  75 

Sterk trafikk

  90

Rusing av motor

100 

Trebearbeidende maskiner og rondellslipemaskiner

105 

Trykkluftblåsing, støyende industrimaskiner, mutter-trekker

115 

Luftmeisling

        

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet