Veiviser til HMS-regelverket

Hørselskontroll

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

Hørselsskade ved støy over 80 dB

Det er fare for å få en hørselsskade når man utsettes for vedvarende støy som overskrider LEX,8h = 80 dB gjennom lengre tid. Skadens omfang avhenger først og fremst av støyens styrke og varighet, men også av personens følsomhet.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX,8h =80 dB eller LpC,peak = 130 dB gjennomgår helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll.

Hørselsskader kan ikke helbredes

En hørselsskade skyldes ødeleggelse av sanseceller i det indre øret. Skaden kan ikke helbredes, og ut over det fysiske handikap kan den føre til sosial isolasjon.
Med en hørselsskade følger ofte tilstanden tinnitus, som er ringing eller susing i ørene. Tinnitus kan være periodisk eller bli kronisk, og tilstanden er ofte en stor psykisk belastning.

Helserisiko

  • Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap
  • Støy kan påvirke hjerte-karsystemet og gi høyere blodtrykk
  • Støy kan bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær m.m.
  • Høye støynivåer kan påvirke ufødte barn
  • Støy kan bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt
  • Støy kan virke irriterende og trettende, og redusere konsentrasjon og aktsomhet
  • Støy øker også risikoen for ulykker
 

Krav om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll

Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll, når risikovurderingen viser at støynivået kan være skadelig for helsen.

Helseundersøkelsen skal utføres av, eller under kontroll av kompetent lege. Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av type, nivå og varighet av eksponering, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand. Arbeidstakeren skal informeres om resultatet av helseundersøkelsen.
 

Omplassering

Når det er nødvendig av hensyn til arbeidstakers helse skal arbeidsgiver så langt det er mulig sørge for omplassering til annet arbeid i virksomheten der de ikke blir utsatt for helsefarlig eksponering fra støy.
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet